5 rocznica współpracy transgranicznej miejscowości Starków i Libel

Dnia 8 listopada br. odbyła się 5. rocznica współpracy transgranicznej miejscowości Starków (Pl) i Libel (Cz) w której udział wzięli: Wójt Gminy Kłodzko – Stanisław Longawa, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur, Starosta miasta Libel – Božena Šedová, sołtys wsi Starków – Daniel Kaźmierczak oraz mieszkańcy współpracujących miejscowości.

Podczas spotkania Wójt Stanisław Longawa pogratulował przedstawicielom partnerskich miejscowości owocnej współpracy, dzięki której możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju oraz zacieśnienia relacji między mieszkańcami obu miejscowości. Jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów oraz realizacji kolejnych planów i zamierzeń.

Współpraca transgraniczna ma na celu umocnienie oraz dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi, wspiera rozwój społeczno-gospodarczy obszarów pogranicza poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

 • Polecane strony
 • Info
 • Sonda
 • Współpraca partnerska

  Współpraca partnerska Libel - Starków

  Współpraca partnerska Starków - Libel

 • Podziel się
 • Odwiedziny

  Dzisiaj: 13 | Wszystkie: 106728

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com